DEVAL MEDIKAL | HASTANE YATAKLARI, MEDICAL FURNITURE IN TURKEY
DEVAL MEDIKAL | HASTANE YATAKLARI, MEDICAL FURNITURE IN TURKEY

Teklif Formu

Adınız Soyadınız

E-posta adresiniz

Telefon

Mesajınız

DEVAL MEDIKAL | HASTANE YATAKLARI, MEDICAL FURNITURE IN TURKEY DEVAL MEDIKAL | HASTANE YATAKLARI, MEDICAL FURNITURE IN TURKEY

Menü

Hakkımızda

Hakkımızda

Türkiye'ninalınterinitecrübe, teknolojiveinovasyonlayoğurduk. Yenilikçitasarımlar, ergonomikdizaynlar, kullanıcıodaklıürüngeliştirmeçalışmalarıvesatışsonrasıhizmetkalitesibizirakiplerimizdenayırıyor.

Ulusalveuluslararasıbirçokbelge, sertifikavestandarda (İSO, TSE, CE, GOST-R, DIN) sahipmarkamızla,avrupadahil, 16 ülkedetemsilciliklerimizvasıtasıilevedoğrudanürünlerimiz, beğeniilePazarbuluyor.

Firmamız, inşaatveturizmsektörlerindeyakaladığıbaşarıçıtasını, medikal üretimsektöründe  dekısasüredeyakalamıştır. İzmir Torbalı'da, en son teknolojikimkanlarladonatılanyenifabrikamızın2013yılındafaaliyetegeçmesiylebirlikte,Türkiye'debirilkeimzaatmanınhaklıgururunuyaşamaktayız. 12.000 m2 alanda, HastaneDemirbaşları, üretimetaplarınıntamamınıbünyesindekapsayantesisimizilesizdeğerlimüşterilerimizinhizmetindeyiz.Üstlendiğisosyalsorumlulukprojeleriveçevreciyaklaşımıilemarkamız her geçengündaha da büyüyor.

Hedeflerimizbüyük; azmimiz de öyle… Çünki biz: